Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
lektor
Telefon
+4732262872
E-post
Anne.Christ...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser