Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Norsk
Stilling
Lektor m/till. utd.
Telefon
E-post
Eivind.Fjellk...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser