Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Adjunkt m/till. utd.
Telefon
+4732262876
E-post
Helle.Marie...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser