Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Bibliotek
Stilling
Bibliotekar
Telefon
E-post
randi.h...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser