Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling A
Stilling
Administrasjonsleder
Telefon
+4732251812
E-post
Geir.O...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser