Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Administrasjon
Stilling
Konsulent eksamen/dokumentsjon
Telefon
+4732251835
E-post
Linn.Heg...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser