Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Administrasjon
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732251850
E-post
Tanja.Tu...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser