Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Lektor
Telefon
+4791308714
E-post
Oyvind.Gjon...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser