Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Lektor med tillegg
Telefon
+4795075707
E-post
Ane.Wibe...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser