Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Lærer
Telefon
+4790895641
E-post
Geethika....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser