Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Adjunkt med tillegg
Telefon
+4732250264
E-post
hege.s...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser