Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Adjunkt med till
Telefon
E-post
May.Kristin....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser