Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs
Stilling
Rektor
Telefon
+4732251824
E-post
Jan.Helge...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser