Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling A
Stilling
Rådgiver/Adjunkt
Telefon
+4732251852
E-post
Tone.Mal...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser