Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling D
Stilling
lektor m/tillegg
Telefon
E-post
Gro.Med...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser