Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Guri.S...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser