Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Spesialpedagog i kroppsøving og fysisk aktivitet og helserådgiver fra NIH
Telefon
+4732251849
E-post
Stian.Li...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser