Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Lektor
Telefon
+4732251853
E-post
Tor.Egil...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser