Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Gol vidaregåande skule
Kontor
Gol vgs - Rådgiver
Stilling
Avdelingsleiar
Telefon
+4731003208
E-post
Live.Synno...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser