Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Gol vidaregåande skule
Kontor
Gol vgs - Filologseksjon
Stilling
lektor m7till
Telefon
+4731003236
E-post
Jens.Morte...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser