Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Gol vidaregåande skule
Kontor
Gol vgs - Realfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Marte.B...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser