Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Lektor - mag.art.
Telefon
+4732250266
E-post
Terje.Alber...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser