Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
Lærer/fagressurs
Telefon
+4732171228
E-post
gunnar....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser