Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdannelse
Telefon
+4720744243
E-post
unn....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser