Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
adjunkt m/tillegg
Telefon
+4733207442
E-post
vera....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser