Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Steina...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser