Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Kontor
Stilling
Hovedtillitsvalgt Delta
Telefon
+4731002712
E-post
Ronnaug.Nor...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser