Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - EL/TIP/BA/SS
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
+4731002834
E-post
per.o...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser