Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - EL/TIP/BA/SS
Stilling
Lektor m/tillegg
Telefon
+4731002810
E-post
Liss.Houma...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser