Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Tilrettelagt undervisning
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
Ingunn...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser