Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Tilrettelagt undervisning
Stilling
Rådgiver
Telefon
+4731002701
E-post
Olav.B...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser