Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Tilrettelagt undervisning
Stilling
elevassistent
Telefon
+4731002860
E-post
Torild.Be...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser