Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - RM
Stilling
Områdeleder HO/RM/YS
Telefon
+4731002800
E-post
Dag.Erik....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser