Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - HO
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
+4731002873
E-post
knut.tho...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser