Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - EL/TIP/BA/SS
Stilling
Lærer
Telefon
+4731002809
E-post
tom.bon...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser