Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - YS
Stilling
Lærer
Telefon
+4731002818
E-post
Tor.Eri...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser