Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Kantine
Stilling
Servicemedarbeider
Telefon
E-post
Tonje.Moe...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser