Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - DH/FO/MK
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
+4731002791
E-post
Laila.Maria...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser