Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - RM
Stilling
Lektor m/tillegg
Telefon
+4731002859
E-post
astrid...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser