Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Fellesfag
Stilling
Lektor med tilleggsutd.
Telefon
+4731002749
E-post
daniel...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser