Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Fellesfag
Stilling
Lektor
Telefon
+4731002762
E-post
thorleif...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser