Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Fellesfag
Stilling
Dipl. chem. Ing. ETH / Lærer
Telefon
+4731002739
E-post
jan.ge...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser