Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Fellesfag
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
+4731002761
E-post
Ellen-Mari.Bor...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser