Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Opus Ringerike
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
Snorre.L...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser