Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Bygg/anleggsteknikk/Naturbruk
Stilling
Avdelingsleder Bygg og anleggsteknikk, Naturbruk og Glass
Telefon
+4748033048
E-post
Terje.Gr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser