Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Teknikk/Iindustriell produksjon/Design/Håndverk
Stilling
Fagarbeider, Elevveileder
Telefon
E-post
ellen.g...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser