Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Musikk,Dans,Drama/IB
Stilling
Underviser og Gitarist
Telefon
E-post
Tim.McVeig...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser