Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Bygg/anleggsteknikk/Naturbruk
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Geir.Ma...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser