Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Studspes m/hverdagslivstrening
Stilling
Spesialpedagog
Telefon
E-post
Birgitt...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser