Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Norsk/Fremmedspråk
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Maria.Tinne...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser